Fûn-lui

Yî-ha lie̍t-chhut só-yû ke hong-mien fûn-lui. Unused categories are not shown here. Also see wanted categories.

Fûn-lui
chui-chó | chui-mî) Chhà-khon ( chhièn-thèu 50 chak | ) ( 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
chui-chó | chui-mî) Chhà-khon ( chhièn-thèu 50 chak | ) ( 20 | 50 | 100 | 250 | 500)