Thèu-Ya̍p

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

切換(Chhiet-von):頭頁(漢字)— Thèu-Ya̍p (Pha̍k-fa-sṳ)


Hien-chhai ke GMT sṳ̀-kiên he 2015-ngièn 08-ngie̍t 29-ngit 22:09 sên-khì-liuk, Ngài-ke tong-thi sṳ-kiên he 8月30日06:09 (GMT+8)
Vì-kî Pak-khô Phiêu-chì
Hak-kâ-ngî Vì-kî Pak-khô
Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá
liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû.
Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 5,177 vùn-chông.


Wbar green2.jpg
Wikipedia-logo.png Khái-shu̍t
2009-07-20 wpy 07.JPG

Yá-têu mióng-ya̍p he Hak-kâ-ngî ke Vì-kî Pak-khô. Yi fôn-ngiàng kông-lìm lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién, Hak-Yîn Sṳ-tién lâu Thòi-vàn Kau-iuk-pu Hak-kâ-ngî Sòng-yung-chhṳ̀ Chhṳ̀-tién chhâm-kháu!


Wbar blue.jpg
Star Ouro 8bits.png Thi̍t-set Thiàu-muk
Huang Xianfan Graduation Photo.jpg

Vòng Hien-fàm (Hon-ngî:黃現璠, 1899-ngièn 11-ngie̍t 13-ngit — 1982-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit ), he Chûng-koet hien-thoi tông-yû-miàng ke li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ ,Kau-yuk-kâ thùng Ngìn-lui-ho̍k-kâ, ya-he Chhòng-chhu̍k li̍t-sṳ́ chṳ̂-fu láu Chhòng-chhu̍k sú-chak thai-ho̍k kau-su. Kì khôi-chhóng ke "Pat-kui Ho̍k-phai"(八桂學派) he Chhòng-chhu̍k sú-chak mìn-chhu̍k ke ho̍k-phai. kì siá-yû Thòng-thoi Sa-fi Kâi-yeu, Sung-thoi Thai-ho̍k-sâng Kiu-koet Yun-thung,Chûng-koet Li̍t-sṳ́ mò Nù-li Sa-fi.

Ki-sa thu̍k.....

Wbar pink.jpg
Nuvola filesystems camera.png Yù-mî Thù-phién
Yosemite Valley with Half Dome in the distance.jpg
Yù-sṳn-mî-thi Koet-kâ Kûng-yèn he yit-chho Mî-koet ke Koet-kâ Kûng-yèn, Mien-chit vì 3,080.74 phìn-fông kûng-lî.
Wbar green1.jpg
Pp clock 8bits.png Ngì hiáu-tet mò?
Thunder.jpg
Luì-kûng sâng-suk thai-yok he 340 mí / miáu? .....
Wbar yellow.jpg
Disambigua compass.svg Phiêu-thì
P countries.png
Thi-lî

Â-chû - Êu-chû - Pet-mî-chû - Nàm-mî-chû - Fî-chû - Nàm-khi̍t-chû - Thi-khiù - Pet-kîn  - Sông-hói - Chûng-koet - Mòi-yen - Sîn-kâ-phô - Mâ-lòi-sî-â - Thòi-vàn - Thai-phìn-yòng - Kâ-nâ-thai - Yîn-koet - Mî-koet - Ngit-pún - Fî-li̍t-pîn - Mùng-kú-koet - Sî-pân-ngà  - Hî-lia̍p - Yâ-lu-sat-lâng -

ScientificLinux-Logo.gif
Kô-ho̍k

Fa-ho̍k - Vu̍t-lí-ho̍k - Li̍t - Kâ-suk-thu - Sṳ-ho̍k - Kîn-chi-ho̍k - Sâng-vu̍t-ho̍k - Thiên-vùn-ho̍k - Kîm - Chet-ho̍k - Kûng-chhàng-ho̍k - Khô-ho̍k - Ngân-set - Ngiam-set-thí - Kòn Se-pâu - Thèu-nó - Thot-yong Fu̍t-thông Fu̍t-son - Thai-yòng Hì - Koet-chi Thai-khûng Chhàm -

P religion.png
Chûng-kau

Chûng-kau - Yù-thai-kau - Kî-tuk-kau - Thiên-chú-kau - Sîn-kau - Fu̍t-kau - Tho-kau - Yî-sṳ̂-làn-kau - Chûng-kau Kói-kiet - Gi-tuk-gaau zung geh sin -

Globe of letters.svg
Ngî-ngièn lâu Vùn-fa

Li̍t-sṳ́ - Lò-mâ Ti-koet  - Vùn-fa - Làm-khiù - Ngiù-chîn Thai-ho̍k - Pha̍k-fa-sṳ - Kiam-khiâu Thai-ho̍k - Ngi-su̍t - Kháu-kú-ho̍k - Yîn-vùn - Fap-vùn - Yîm-ngo̍k - Kau-yuk - Hî-lia̍p-vùn - Kûng-chhàng-ho̍k - Ngìn-lui - Baak-gaa-seng - Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu - Chûng-koet Chhèu-thoi - Thòng-chhèu - Yen-tsong-fui - Sông-hói Sṳ-kie Pok-lám-fi - Hak-ngî Chhîn-su̍k Ne-thúng -

Foods.jpg
Yím-sṳ̍t

Kâ-pî - Ngiuk-yèn  - Hak-kâ Yòng-theu-fú - Ngiù-yèn - Ǹg-yèn - Hak-kâ chhoi - Haak-gaa mun-zu-nyuk - Hon-pó - Lûi-chhâ - Po-lîn-chhòi - Sú-thiàu -

P sport.png
Thí-yuk

Yí-mô-khiù - Chok-khiù - Chiuk-khiù - Làm-khiù - Mióng-khiù -

P vip.svg
Ngìn-vu̍t

Albert Einstein - Thomas Eddison - Vòng Hien-fàm - Vî-lièn Sâ-sṳ-pí-â - Nâ-pho-lùn yit-sṳ - Hòn Sân-mìn‎ - Yâ-sû Kî-tuk - Khûng-chṳ́ - Wong Hi-zi - Pó-lò - Mâ-lî-sûn - Li Mâ-teu - Chhṳ̀n Kóng-sâng - Tai Tet-sâng - Genghis Khan - Wolfgang Amadeus Mozart - Kui-mí-thi̍t-lî Mùn-tet-lie̍t-fû - Lí Hién-liùng - Mâ Yîn-kiú - Â-pak-lâ-hón Lìm-khén - John Maynard Keynes - Sûn Chûng-sân - Zong Thaai-pheng - Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ - Vòng Ti - Wong Gaa-khi - Liu̍k Khiet-vùn - Lìm Tan - Bill Gates - Si̍p Khiûn-phìn - Steve Jobs -

Panthera tigris tigris.jpg
Thung-vu̍t

Thai-yùng-meu - Lo-fú - Lo̍k-thò - Sṳ̂-é - Thoi-chhú‎ - Chhòng-kiáng-lu̍k - Mièn-yòng - Phi̍t-phò-è - Meu-thèu-tiâu - Ngo̍k-ǹg - Siong - Hèu-è - Tî-tû - Meu-é - Kiéu-è - Thò-niâu -  - Ǹg-è - Séu Pha̍k-Lù - Fùng Puk-kím Kiê‎ - Sî-pak-li-â Fú‎ - Het-mien Phî-lù - Àu-choi Fôn - Pân-kiêu-é - Sit-thit - Ap-è - Ya̍k-é - Màn-é - Pien-set-liùng - Hà-mà - Hèu-è - Mô-hái - Thông-phûng -

Sṳ-mû Chhìm-cháu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Khì-thâ Ngî-ngièn ke Vì-kî Pak-khô
Wikimedia-logo2.svg Chí-moi Kie-va̍k
Commons-logo.svg Vì-kî Khiung-hióng chṳ̂-ngièn
he chit-chhùn chhṳ-yù khôi-fong ke thù-on, khi̍p sâng-yîm chṳ̂-liau.
Wiktionary-logo.svg Vì-kî Chhṳ̀-tién
muk-tit tì sû-liu̍k sṳ-kîn, thu̍k-yîm khi̍p piang-fap.
Wikimedia Community Logo.svg Ngièn Vì-kî
muk-phêu he kú-li chṳ̂n-tô ngî-ngièn nui-yùng ke sṳ̀n-chóng ke khôi-fat.
Wikispecies-logo.svg Vì-kî Vu̍t-chúng
chhṳ-yù ke vu̍t-chúng chṳ̂-liau-khù.
Wikisource-logo.svg Vì-kî Thù-sû-kwón
chhṳ-yù ke thù-sû-kwón.
MediaWiki logo without tagline.svg MediaWiki
chhṳ-yù ke ngiôn-thí khôi-fat.
Chhâm-siòng Khì-thâ Chí-moi Kie-va̍k.
You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries.