Thèu-Ya̍p

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Chhiet-von     Thèu-Ya̍p (Pha̍k-fa-sṳ)     —      頭頁 (漢字)     切換


Hien-chhai ke GMT sṳ̀-kiên he 2015-ngièn 11-ngie̍t 30-ngit 16:25 sên-khì-yit, Ngài-ke tong-thi sṳ-kiên he 12月1日00:25 (GMT+8)
Wikipedia Phiêu-chì
Hak-kâ-ngî Wikipedia
Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá
liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû.
Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 6,097 vùn-chông.


Wbar green2.jpg
Star Ouro 8bits.png Thi̍t-set Thiàu-muk
Huang Xianfan Graduation Photo.jpg

Vòng Hien-fàm (Hon-ngî:黃現璠, 1899-ngièn 11-ngie̍t 13-ngit—— 1982-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit), he Chûng-koet hien-thoi tông-yû-miàng ke yit-chak li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ, Kau-yuk-kâ thùng ngìn-lui ho̍k-kâ, ya-he Chhòng-chhu̍k li̍t-sṳ́ tsṳ̂ -fu láu Chhòng-chhu̍k sú-tsak thai-ho̍k kau-su. Tu 1957-ngièn Chûng-khiung fat-thung ke fán-yu yun-thung ke-sṳ̀, fûn pet-hoi tso Chhòng-chhu̍k tshin-thai ke yu-phai, tshṳ̍t-tshṳ̍t-tó 1979-ngièn tsang fûn Chûng-khiung phiàng-fán ke. kì tshièn-heu su-nan ngi-sṳ̍p kí-ngièn. Vòng Hien-fàm tshai-sâng sṳ̀-tsiet tu li̍t-sṳ́-ho̍k,mìn-tshu̍k-ho̍k thùng ngìn-lui-ho̍k ke ho̍k-su̍t ngiên-kiu fam-vì, tshin sat-mâng fong-se ke thiàu-tshà ngiên-kiu, ku-só tet-tén tông-tô ho̍k-su̍t ke sṳ̀n-tshiu. kì khôi-tshóng ke "Pat-kui Ho̍k-phai"(八桂學派) he Chhòng-chhu̍k sú-tsak mìn-tshu̍k ke ho̍k-phai. kì siá-yû Thòng-thoi Sa-fi Kâi-yeu,Sung-thoi Thai-ho̍k-sâng Kiu-koet Yun-thung,Chûng-koet Li̍t-sṳ́ mò Nù-li Sa-fi, Chhòng-chhu̍k Kién-sṳ́ thùng Chhòng-chhu̍k-Thûng-sṳ́ tén-tén liá-têu khôi-phit sîn ke ho̍k-su̍t ngiên-kiu tho-lu ke tsho̍k-tsok .

>>>Ki-sa thu̍k.....


Wbar blue.jpg
Pp clock 8bits.png Ngì hiáu-tet mò?
ADN animation.gif
Wbar pink.jpg
Wikipedia-logo.png Khái-shu̍t
2009-07-20 wpy 07.JPG

Yá-têu mióng-ya̍p he Hak-kâ-ngî ke Wikipedia. Yi fôn-ngiàng kông-lìm lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién lâu Thòi-vàn Kau-yuk-pu Hak-kâ-ngî Sòng-yung-chhṳ̀ Chhṳ̀-tién chhâm-kháu!

  • Na-he ngì m̀-hiáu-tet wiki ngî-fap, kien-ngi siên hi sâ-phàn kâi-vi yù-liau yit-hâ.
  • 係唔會讀寫客語白話字請看者片!
Wbar green1.jpg
Nuvola filesystems camera.png Yù-mî Thù-phién
Yosemite Valley with Half Dome in the distance.jpg
Yù-sṳn-mî-thi Koet-kâ Kûng-yèn he yit-chho Mî-koet ke Koet-kâ Kûng-yèn, Mien-chit vì 3,080.74 phìn-fông kûng-lî.
Wbar yellow.jpg
Disambigua compass.svg Fûn-lui
P social sciences.png
Sa-fi

Chṳn-chṳ - Kiûn-sṳ - Kau-yuk - Kîn-chi - Fap-li̍t - Ngìn-vu̍t - Li̍t-sṳ́ - Thí-yuk - Tî-sṳt -

Stylised Lithium Atom.svg
Khô-ho̍k

Thi-chṳt-ho̍k - Thi-lî-ho̍k - Sâng-vu̍t-ho̍k - Fa-ho̍k - Hì-siong-ho̍k - Sâng-lî-ho̍k - Sâng-thai-ho̍k - Kî-su̍t -  - Yî-ho̍k - Sṳ-ho̍k - Thiên-vùn-ho̍k - Vu̍t-lí-ho̍k -

P religion.png
Vùn-fa

Chûng-kau - Chet-ho̍k - Mìn-siu̍k - Yîm-ngo̍k - Yím-sṳ̍t - Ngi-su̍t - Ngî-ngièn - Vùn-ho̍k -

P countries.png
Sṳ-kie

Â-chû - Pet-mî-chû  - Thai-yòng-chû‎ - Êu-chû - Fî-chû - Nàm-mî-chû - Chûng-koet - Thòi-vân -

Haaka Gan Min Yue.png
Hak-kâ

Hak-kâ Vùn-fa - Hak-kâ tshoi  - Hak-kâ-ngìn - Hak-kâ-ngî -

Khì-thâ Ngî-ngièn ke Wikipedia
Wikimedia-logo2.svg Chí-moi Kie-va̍k
Commons-logo.svg Wikimedia Commons
he chit-chhùn chhṳ-yù khôi-fong ke thù-on, khi̍p sâng-yîm chṳ̂-liau.
Wiktionary-logo.svg Wiktionary
muk-tit tì sû-liu̍k sṳ-kîn, thu̍k-yîm khi̍p piang-fap.
Wikimedia Community Logo.svg Meta-Wiki
muk-phêu he kú-li chṳ̂n-tô ngî-ngièn nui-yùng ke sṳ̀n-chóng ke khôi-fat.
Wikispecies-logo.svg Wikispecies
chhṳ-yù ke vu̍t-chúng chṳ̂-liau-khù.
Wikisource-logo.svg Wikisource
chhṳ-yù ke thù-sû-kwón.
MediaWiki logo without tagline.svg MediaWiki
chhṳ-yù ke ngiôn-thí khôi-fat.
Chhâm-siòng Khì-thâ Chí-moi Kie-va̍k.
You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries.