Thòi-pet-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thòi-pet-sṳ
Thòi-pet-sṳ

Thòi-pet-sṳ (台北市) he Thòi-vàn chui-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke pet-phu, ngìn-khiéu thai-yok 263 van. Thòi-pet-sṳ he Chûng-fà-mìn-koet ke sú-tû.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Thòi-pet-sṳ Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]