Thòi-pet-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Thòi-pet-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台北市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-pet-sṳ
Thòi-pet-sṳ

Thòi-pet-sṳ (台北市) he Thòi-vàn chui-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke pet-phu, ngìn-khiéu thai-yok 263 van. Thòi-pet-sṳ he Chûng-fà-mìn-koet ke sú-tû.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thòi-pet-sṳ Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]