Chûng-fà Mìn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Chûng-fà Mìn-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華民國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
'
Flag of the Republic of China.svg National Emblem of the Republic of China.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: sâm-mìn-chú-ngi kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationROC.png
sú-tû Thòi-pet-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Thòi-pet-sṳ
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chûng-vùn, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Thòi-vàn-ngìn, Hak-kâ-ngìn, Ngièn-chhu-mìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù mìn-chú chṳ-thu
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Sîn Thòi-pì
GDP (miàng-ngi sông ke) 4,740 Yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tw
koet-chi thien-fa khî-ho +886

Chûng-fà Mìn-koet he 1912-ngièn Chûng-koet sṳ̀n-li̍p ke Mìn-chú Khiung-fò-koet. Hien-thoi ke Chûng-fà Mìn-koet he thúng-chhṳ Thòi-vân-tó, Phàng-fù, Kîm-mùn, Mâ-tsú-tó lâu fu-khiun ke séu-tó ke chṳn-chhṳ-thí.


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì