Chûng-fà Mìn-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Chûng-fà Mìn-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華民國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
'
Flag of the Republic of China.svg Republic of China National Emblem.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: sâm-mìn-chú-ngi kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationROC.png
sú-tû Thòi-pet-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Thòi-pet-sṳ
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Chûng-vùn, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Thòi-vàn-ngìn, Hak-kâ-ngìn, Ngièn-chhu-mìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù mìn-chú chṳ-thu
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Sîn Thòi-pì
GDP (miàng-ngi sông ke) 4,740 Yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tw
koet-chi thien-fa khî-ho +886

Chûng-fà Mìn-koet he 1912-ngièn Chûng-koet sṳ̀n-li̍p ke Mìn-chú Khiung-fò-koet. Hien-thoi ke Chûng-fà Mìn-koet he thúng-chhṳ Thòi-vân-tó, Phàng-fù, Kîm-mùn, Mâ-tsú-tó lâu fu-khiun ke séu-tó ke chṳn-chhṳ-thí.