Bhutan

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Bhutan.
Bhutan.

Bhutan Vòng-koet (Chûng-khak-ngî: འབྲུག་ཡུལ་, vî li: druk yul; Chhòng: འབྲུག་ཡུལ་,Chhòng-ngî piâng-yîm: Zhugyü, vî li: vBrug-yul), kién-chhṳ̂n Bhutan, he vi-yî Chûng-koetYin-thu chṳ̂-kiên hí mâ là ngâ Sân-mak tûng-thon nàm po ke yit-ke Nàm-Ânui-liu̍k koet. Put-tan sî chiap Yin-thu ke Siak-kîm-pâng, lâu Nepal siông kak, nàm-phu lâu Yin-thu ke Sî-men-kâ-là-pângÂ-sat-mê-pâng chiap-yòng. Bhutan ke sú-tû khi̍p chui-thai sàng-sṳ vì thìn pu. Chûng khà ngî chûng Bhutan ke yi-sṳ̂ he “ chú vet ”, yi vì lùi, liùng chṳ̂-thi. 「 Bhutan 」 yit-miàng lòi-chhṳ Fâm-ngîभोट-अन्त」 (IAST chón-siá: Bhoṭa-anta) yit-chhṳ̀ ke chón-siá, yi-sṳ̂ he 「phôn fan ke chûng kiet 」, am sṳ Bhutan he vi-yî Sî-chhông vùn-fa nèn-kèu chhòn-thì ke chui nàm-tôn. [1][2]Mùn-pâ-chhu̍k he chui chiap-khiûn Put-tan chhu̍k ke mìn-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì
  1. Chakravarti, Balaram (1979). A Cultural History of Bhutan 1. Hilltop. p. 7. 
  2. Taylor, Isaac. Names and Their Histories; a Handbook of Historical Geography and Topographical Nomenclature. Gale Research Co. (Detroit), 1898. Accessed 24 September 2011.