Mién-thien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mién-thien
'
Flag of Myanmar.svg State seal of Myanmar.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Mién-thien lièn-pâng koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationMyanmar.png
sú-tû Nui-pí-tû
Chui-thai sàng-sṳ Ngióng-kông
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Mién-thien-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Mién-thien-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-chṳn-fú
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mm
koet-chi thien-fa khî-ho +95

Mién-thien he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngióng-kông(仰光)

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngióng-kông(仰光)

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]