Au-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Au-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳大利亞" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Au-chû Lièn-pâng
Commonwealth of Australia
Flag of Australia.svg
Coat of Arms of Australia.svg
koet-kâ kiet-ngièn:Ńg-vòng, Fap-li̍t, Ngìn-mìn
koet-kô: Chhièn-chin ke Au-chû
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Australia (orthographic projection).svg
Au-chû ke só-chhai.
sú-tû Canberra
Chui-thai sàng-sṳ Sydney
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 7,741,220 km² sṳ-kie thi Liuk miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 20,835,000 ngìn , sṳ-kie thi 53 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 2.6 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 224 miàng
mìn-chhu̍k Au-chû-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù Mìn-chú-chṳ
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Au-chû dollar
GDP (miàng-ngi sông ke) 7.437 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .au
koet-chi thien-fa khî-ho +61

Au-chû lièn-pâng, kién-chhṳ̂n Au-chû (澳洲) fe̍t-chá Au-thai-li-â (澳大利亞), he chhiòn-khiù mien-chit thi-liuk thai koet-kâ, ya-he Thai-yòng-chû chui-thai ke koet-kâ. Au-chû só-chhai ke liu̍k-thi he Thi-khiù song chui-séu ke yit-khoai thai-liu̍k, thûng-sòng ya phî chhṳ̂n-fû Au-chû thai-liu̍k fe̍t-chá Au-thai-li-â thai-liu̍k. Tûng-nàm-fông he New Zealand, pet-fông yû Papua New Guinea, Sî Guinea lâu Tûng Timor, Yin-nì chhai-yî Au-chû ke sî-pet-fông. "Au-thai-li-â" yit-chhṳ̀ lòi-chhṳ Lâ-tên-vùn chûng ke "terra australis incognita".

Au-chû chhiòn-koet yût tô-chúng Chhṳ-yèn kín-kôn, khì-chûng pâu-hàm mì-ngìn ke ngie̍t-thoi yí-lìm, phî chhṳ̂n-cho "fùng-set tûng-ông" ke kôn-châu Sâ-mo̍k, pha̍k-siet ke sân-fûng, Mièn-yòng phiên-yâ ke mu̍k-chhòng yî-khi̍p yîn-ngìn ngi̍p-sṳn ke hói-pîn, hàn-yû thiên-yèn vì-sán ke Thai-pó-chiâu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koala climbing tree.jpg

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]