Cook Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cook Khiùn-tó.
Flag of the Cook Islands.svg

Khù-khiet Khiùn-tó he yit-ke vi chhai Nàm Thai-phìn-yòng sông, kie yî Fap-su̍k Pô-lî-nì-sî-â lâu Fúi-chi chṳ̂ kiên, yù 15 ke tó-yí chû-sṳ̀n ke khiùn-tó, khì miang-miàng hí-ngièn yî yén-chṳ̂n thâm-sok Nàm Thai-phìn-yòng, fat-hien liáu hí-tô tó-yí ke James Cook sòn-chhòng.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]