Yîn-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Yîn-ngî

Yîn-ngî fe̍t-he Yîn-vùn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne chûng Ngit-ngí-man Ngî-chhu̍k hâ ke Sî Ngit-ngí-man Ngî-kî, yù kú-thoi chhiùng Êu-chû thai-liu̍k yì-mìn Yîn-koet ke Ngit-ngí-man ngìn só kóng ke Ngî-ngièn, pin thûng-ko Yîn-koet ke chhṳ̍t-mìn fa̍t-thung chhòn-pô to sṳ-kie kok-thi. Kîn-kí yî Yîn-vùn chok-vì mû-ngî ke ngìn-su kie-son, Yîn-vùn khó-nèn he sṳ-kie sông thi-sâm thai ngî-ngièn, than kí he sṳ-kie sông chui kóng-fat ke thi-ngi ngî-ngièn. Sông lióng-ke sṳ-ki Yîn-koet lâu Mî-koet chhai Vùn-faKîn-chiKiûn-sṳ、Chṳn-chhṳ khi̍p Khô-ho̍k sông ke liâng-siên thi-vi hó-sṳ́ Yîn-vùn sṳ̀n-vì yit-chúng koet-chi ngî-ngièn. Yîn-vùn he Lièn-ha̍p-koet ke kûng-chok ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[編寫]

Chu-sṳt[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yîn-ngî Wikipedia