Chui-khiûn kiên-kói

Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kiên-chiûng pún wiki sông ke chui-sîn kiên-kói.

Kiên-chiûng liá-ke wiki song ke chui-sîn kiên-kói.


 • Chú-yeu ya̍p-mien: 7059 phiên
 • Se-ngi phiên-siá: 109057 ha
 • Chhiòn-phu ya̍p-mien: 13812 phiên
 • Chai-ngi̍p tóng-on: 0 ke
 • yung-fu: 17623 ngìn
 • Kón-lî-yèn: 0 ngìn
 • Hàng-chṳn-yèn: 0 ngìn
 • Kî-hi-ngìn: 15 pu

Chui-khiûn kiên-kói sién-hong
Chu-yi:
Sîn
Liá-ke phiên-siá kien-li̍p sîn ya̍p (chhâm-siòng sîn ya̍p)
se-mì
Liá-he yit-chak se-mì siû-kói
Liá-chhṳ phiên-siá he yù kî-hi-ngìn chin-hàng
Wikidata phiên-siá
(±123)
Kâi ya̍p-mien kiên-kói ke thai-séu (vi-ngièn-chû)
Chán-sṳ chui-khiûn 1 | 3 | 7 | 14 | 30-ngit nui chui-sîn ke 50 | 100 | 250 | 500 chhṳ kói-thûng.
Yún-chhông細微編寫 | Chán-sṳ kî-hi-ngìn ke phiên-siá | Yún-chhông nit-miàng yung-fu ke phiên-siá | Yún-chhông yí-kîn tên-ngi̍p ke yung-fu | Yún-chhông ngài-ke phiên-siá | 顯示 頁面分類 | Chán-sṳ Wikidata

Chán-sṳ chhiùng 21 Sṳ̍p-ngie̍t 2016 18:20 yî-lòi ke sîn kiên-kói
   

21 Sṳ̍p-ngie̍t 2016

20 Sṳ̍p-ngie̍t 2016

 • (使用者重新命名日誌);15:17 . . Trần Nguyễn Minh Huy (kâu-liù | Kung-hien) 重新命名使用者 Sky 269 (已編輯 0 次) 為 Louis Anderson (Per :vi:WP:DTND)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Uganda‎;14:11 . . (+356). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Uganda | flag alias = Flag of Uganda.svg | flag alias-colonial = Ugandaoflag.gif | flag alias-1962 = Flag of Uganda 19...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Tanzania‎;14:10 . . (+369). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Tanzania | flag alias = Flag of Tanzania.svg | link alias-army = Tanzania People's Defence Force | size = {{{size|}}}...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Somalia‎;14:09 . . (+272). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Somalia | flag alias = Flag of Somalia.svg | link alias-naval = Somali Navy | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}}...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Seychelles‎;14:08 . . (+533). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Seychelles | flag alias = Flag of the Seychelles.svg | flag alias-1903 = Flag of Seychelles 1903-1961.gif | flag alias...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Rwanda‎;14:07 . . (+435). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Rwanda | flag alias = Flag of Rwanda.svg | flag alias-1959 = Flag of Rwanda (1959-1961).svg | flag alias-1961 = Flag o...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Kenya‎;14:05 . . (+710). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Kenya | flag alias = Flag of Kenya.svg | flag alias-colonial = Flag of British East Africa.svg | flag alias-kdf = Flag...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Eritrea‎;14:04 . . (+409). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Eritrea | flag alias = Flag of Eritrea.svg | flag alias-1952 = Flag of Eritrea (1952-1961).svg | flag alias-1993 = Fla...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Ethiopia‎;14:03 . . (+746). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Ethiopia | flag alias = Flag of Ethiopia.svg | flag alias-1897 = Flag of Ethiopia (1897-1936; 1941-1974).svg | flag al...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Burundi‎;14:02 . . (+374). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Burundi | flag alias = Flag of Burundi.svg | flag alias-1962 = Flag of Burundi (1962-1966).svg | flag alias-1966 = Fla...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Djibouti‎;14:01 . . (+217). .122.90.84.178 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Djibouti | flag alias = Flag of Djibouti.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noi...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Niger‎;10:19 . . (+226). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Niger | flag alias = Flag of Niger.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noinclude...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Mali‎;10:18 . . (+297). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Mali | flag alias = Flag of Mali.svg | flag alias-1959 = Flag of Mali 1959-1961.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{n...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Chad‎;10:17 . . (+224). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Chad | flag alias = Flag of Chad.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noinclude>...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Burkina Faso‎;10:15 . . (+265). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Burkina Faso | flag alias = Flag of Burkina Faso.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Togo‎;10:14 . . (+377). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Togo | flag alias = Flag of Togo.svg | flag alias-1957 = Flag of Togo (1957-1958).svg | flag alias-1958 = Flag of Togo...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Sierra Leone‎;10:13 . . (+306). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Sierra Leone | flag alias = Flag of Sierra Leone.svg | flag alias-naval = Naval Ensign of Sierra Leone.svg | size = {{...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Senegal‎;10:12 . . (+215). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Senegal | flag alias = Flag of Senegal.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noinc...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Nigeria‎;10:11 . . (+620). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Nigeria | flag alias = Flag of Nigeria.svg | flag alias-colonial = Flag of British Colonial Nigeria.svg | flag alias-n...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Mauritania‎;10:09 . . (+236). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Mauritania | flag alias = Flag of Mauritania.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}}...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Liberia‎;10:08 . . (+215). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Liberia | flag alias = Flag of Liberia.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noinc...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Guiné-Bissau‎;10:07 . . (+242). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Guiné-Bissau | flag alias = Flag of Guinea-Bissau.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlin...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Guinée‎;10:05 . . (+229). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Guinée | flag alias = Flag of Guinea.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}} <noincl...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Ghana‎;10:03 . . (+484). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Ghana | flag alias = Flag of Ghana.svg | flag alias-1964 = Ghana flag 1964.svg | flag alias-civil = Civil Ensign of Gh...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Gambia‎;10:02 . . (+338). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Gambia | flag alias = Flag of The Gambia.svg | flag alias-colonial = Gm colonia.png | size = {{{size|}}} | name = {{{n...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Cabo Verde‎;10:01 . . (+340). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Cabo Verde | flag alias = Flag of Cape Verde.svg | flag alias-1975 = Flag of Cape Verde (1975-1992).svg | size = {{{s...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Côte d'Ivoire‎;09:59 . . (+252). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Côte d'Ivoire | flag alias = Flag of Côte d'Ivoire.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altl...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Bénin‎;09:57 . . (+324). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Bénin | flag alias = Flag of Benin.svg | flag alias-1975 = Flag of Benin (1975-1990).svg | size = {{{size|}}} | name...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Morocco‎;09:55 . . (+820). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Morocco | flag alias = Flag of Morocco.svg | flag alias-780 = Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg | flag alias-...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Tunisia‎;09:54 . . (+627). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Tunisia | flag alias = Flag of Tunisia.svg | flag alias-1959 = Pre-1999 Flag of Tunisia.svg | flag alias-old = Tunisia...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Nàm Sudan‎;09:53 . . (+248). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Nàm Sudan | flag alias = Flag of South Sudan.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} | altlink = {{{altlink|}}}...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Sudan‎;09:51 . . (+556). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Sudan | flag alias = Flag of Sudan.svg | flag alias-1956 = Flag of Sudan (1956-1970).svg | flag alias-air force=Ensign...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Libya‎;09:50 . . (+1,159). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Libya | flag alias = Flag of Libya.svg | flag alias-1864 = Flag of Vilayet-i Trablusgarp.svg | flag alias-1911 = Flag...)
 • (chhâ-phe̍t | li̍t-sṳ́) . . Sîn 模板:Country data Algeria‎;09:48 . . (+416). .122.90.93.16 (kâu-liù) (Sîn hong-mien: {{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Algeria | flag alias = Flag of Algeria.svg | flag alias-1958 = Flag of Algeria (1958-1962).svg | flag alias-naval = Na...)

19 Sṳ̍p-ngie̍t 2016