Vòng Ho̍k-tai

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng Ho̍k-tai
Chhut-se-ngit 1998-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit Edit this on Wikidata (25-se)
Chhut-se-thi Sṳ̀n-tû-sṳ Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, 模特兒, 電視演員 Edit this on Wikidata

Vòng Ho̍k-tai (王鶴棣,Yîn-vùn miàng: Dylan Wang, 1998-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit –  ) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke yên-yèn.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

kì yî 1998-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]