跳至內容

Yên-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Yên-yèn

Yên-yèn (演員) he chṳ́ chôn-chṳt yên-chhut, fe̍t-chá chhai péu-yên ngi-su̍t chûng pàn-yên mêu-chúng kok-set ke ngìn-vu̍t. Kîn-sòng yung-chhai thien-yáng, thien-sṳ, khia̍k-chhòng, kóng-pô tén-tén mòi-thí tông-chûng.