Thien-yáng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thien-yáng

Thien-yáng he yit-tsúng sṳ-thâng ngi-su̍t, li-yung su-vi-thí tsiông yáng-siong lâu sâng-yîm pú-tsok tsai-lòi kâ-song heu-khì ke piên-sip kûng-tsok tso-sṳ̀n. Thien-yáng chûng khon-lòi lièn-siu̍k ke va̍k-mien, liá-he sṳ-kau tshiam-liù só tsho-sṳ̀n.