Niue

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Niue.
Flag of Niue.svg

Niue vi yî Thai-phìn-yòng chûng nàm-phu ke yit-ke tó-koet, khî-lì New Zealand pet-phu yû 2,400 kûng-lî, khì sî vì Tonga, yî pet he Samoa, yî tûng chet he lìn-koet ke Cook Khiùn-tó. Niue koet-thú vi yit-thó yèn-hìn tó-yí yî-khi̍p chû-vì ke Sân-fû-chiau fàn-tîn chû-sṳ̀n, mien-chit 260 phìn-fông kûng-lî. Ngìn-khiéu 1400-tô (2003-ngièn), chúng-chhu̍k su̍k Polynesia-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]