Thai-yòng-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thai-yòng-chû.
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本

Thai-yòng-chû (Yîn-ngî: Oceania), he vi-yî Nàm Pan-khiù ke yit-ke thai-chû, chú-yeu fûn-vì lióng phu-fûn, Àu-thai-li-â thai-liu̍k lâu Thai-phìn-yòng kok tó-yí, cham chhiòn-khiù chúng liu̍k-thi mien-chit ke 6%. Yû-sia koet-kâ li yì Mî-koet pin put sṳ̀n-ngin thai-yòng-chû vì yit-ke chû, ngin-vì chhai Thi-chṳt-ho̍k sông, Àu-thai-li-â thai-liu̍k he yit-ke thu̍k-li̍p ke chû ── Àu-thai-li-â chû.

Koet-kâ[編寫]