Mî-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mî-chû

À-me-li-khá-chû(亞美利加洲), kién-chhṳ̂n Mî-chû(美洲) he chhai-yî sî-pan-khiù ke chû, cho-tet fûn-vì Pet Mî-chû lâu Nàm Mî-chû.

Thi-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yî-ha lie̍t-chhut Mî-chû só-yû koet-kâ lâu thi-khî.

Koet-kâ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pet Mî-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nàm Mî-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu-su̍k-thi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pet Mî-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nàm Mî-chû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]