Nicaragua

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nicaragua
Flag of Nicaragua.svg

Nicaragua (Sî-pân-ngà-ngî:República de Nicaragua, Hon-ngî yîm-yi̍t: Nì-kâ-lâ-kûa 尼加拉瓜) he Chûng-mî-chû yit-ke koet-kâ.