Hò-làn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hò-làn
'
Flag of the Netherlands.svg Royal coat of arms of the Netherlands.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Vî-lièn-siung (het wilhelmus)
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Amsterdam Canals - July 2006.jpg
sú-tû Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tân
Chui-thai sàng-sṳ Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tân
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hò-làn-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Hò-làn-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .nl
koet-chi thien-fa khî-ho +31

Hò-làn (Hò-làn-ngîNederland), chhṳ̍t yi̍t Nì-tet-làn , he chú-khièn koet-kâ Hò-làn Vòng-koet (Hò-làn-ngîhet Koninkrijk der Nederlanden) hâ ke chú-yeu kèu-sṳ̀n koet, lâu Mî-chû Kâ-le̍t-pí-hói thi-khî ke Â-lû-pâ, khù là sokHò-su̍k Sṳn Mâ-tên 4 ke kèu-sṳ̀n koet, khiung-thùng chû-sṳ̀n chú-khièn koet-kâ “Hò-làn Vòng-koet” .

Hò-làn ke liâng-thú khó fûn-vì Êu-chû khî (European Netherlands) lâu kâ le̍t pí khî (Caribisch Nederland) lióng-ke phu-fun. Êu-chû khî liâng-thú vi-yî Êu-chû sî-pet-phu, phîn lìm Pet-hói, lâu Tet-koet, Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Kâ-le̍t-pí-hói khî, vi-yî Mî-chû Kâ-le̍t-pí-hói thi-khî, pâu-koat Pok-nai-ngì-tó, sṳn yû sṳ̂ thi̍t hiet sṳ̂ tósat pâ tó sâm-ke séu-tó. Hò-làn chui-thai ke sâm-ke sàng-sṳ fûn-phe̍t vì Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tan, Lu̍k-thi̍t-tan lâu Hói-ngà. Â-mê-sṳ̂-thi̍t-tan he Hièn-fap khok-thin ke chang-sṳt sú-tû, yèn-yì, chṳn-fú, koet-vòng ke vòng kiûng fò thai-tô-sú sṳ́ kwón tû vi-yî hói ngà. Chhṳ́-ngoi, Koet-chi fap thìn ya sat chhai hói ngà. lu̍k thi̍t Tan kóng, vi-yî lu̍k thi̍t Tan, vì chhiòn sṳ-kie chin chhut liòng thi-pat ke Thai-hîn kóng-khiéu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ho-laan hiong 1816 nen saan-wui wong-kok. Dong-si Ho-laan, Phi-li-si tung Lu-sim-baau thung-yit seng yit goh wong-kok. 1830 nen Phi-li-si thuk-lip zi-gi geh gok-gaa.

Zi 1975 nen Su-li-naam heh Ho-laan zik-man-thi. Yen tseui Ho-laan zung yau Caribisch Nederland wui zik-man-thi.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]