Gibraltar

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Gibraltar.
Flag of Gibraltar.svg
Gibraltar.

Gibraltar he 14-ke Yîn-koet Hói-ngoi liâng-thú chṳ̂ yit, ya-he chui-séu ke yit-ke, vi yî Yî-pí-li-â Pan-tó ke ma̍t-tôn, he thûng-vông Thi-chûng-hói ke ngi̍p-khiéu. Mien-chit yok vì liuk phìn-fông kûng-lî, pet chiap Sî-pân-ngà Ôn-tha̍t-lû-sî-â Cádiz-sén. Gibraltar Ki-ngâm he Gibraltar chú-yeu ke thi-phiêu chṳ̂ yit.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]