Cádiz-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cádiz-sén.
Flag Cádiz Province.svg

Cádiz-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Cádiz) vì Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi yî Ôn-tha̍t-lû-sî-â Chhṳ-chhṳ-khî ke sî-nàm-phu, vì Sî-Êu thi-khî ke chui-nàm tôn. Cádiz-sén ke sú-fú vì Cádiz, ngìn-khiéu yû 1,164,374 (2004-ngièn), khì-chûng thai-yok 600,000 ngìn kî-chhu chhai Cádiz-vân khî chû-piên.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]