Almería-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Almería-sén .
Almería-sén Khì-chì
Almería-sén Vûn-chông
Almería-sén .

Â-ngì-mòi-lî-â-sén (Sî-pân-ngà-ngîProvincia de Almería) he Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi-yî Ôn-tha̍t-lû-sî-â Chhṳ-chhṳ-khî ke tûng-phu. Kì ke si-chû yû Kak-là-na̍p-tha̍t-sén, Mu̍k-ngì-sî-â-sén, yî-khi̍p Thi-chûng-hói. Sú-fú vì Â-ngì-mòi-lî-â.

Â-ngì-mòi-lî-â-sén thú-thi mien-chit vì 8,769 km², ngìn-khiéu yû 546,499 (2002-ngièn), chúng-khiung yû 101 ke Chhṳ-chhṳ-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]