跳至內容

Almería-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Almería-sén .
Almería-sén Khì-chì
Almería-sén Vûn-chông
Almería-sén .

Almería-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Almería) he Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi-yî Andalucía Chhṳ-chhṳ-khî ke tûng-phu. Kì ke si-chû yû Granada-sén, Murcia-sén, yî-khi̍p Thi-chûng-hói. Sú-fú vì Almería.

Almería-sén thú-thi mien-chit vì 8,769 km², ngìn-khiéu yû 546,499 (2002-ngièn), chúng-khiung yû 101 ke Chhṳ-chhṳ-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]