Thi-chûng-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Thi-chûng-hói

Thi-chûng-hói phî pet-mien ke êu-tsû thai-liu̍k, nàm-mien ke fî-tsû liu̍k-thi lâu tûng-piên ke â-tsû thai-liu̍k vì-tén. tûng-sî tshòng-yok 4000 tshiên-mí, nàm-pet chui khôn-tshu thai-yok yû 1800 tshiên-mí, mien-tsit 251.6 van phiàng-fông tshiên-mí, he sṳ-kie chui-thai ke Liu̍k-kiên-hói. Thi-chûng-hói ke yèn-ngan ha-kui ngie̍t-ngie̍t kôn-tsâu, tûng-kui vûn-nôn sṳp-yun, pûn-ngìn tshṳ̂n-tso Thi-chûng-hói sin thiên-hi.