Salamanca-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Salamanca-sén
Provincia de Salamanca
Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Chhṳ-chhṳ-khî: Castilla lâu León
Chui-thai sàng-sṳ: Salamanca
Mien-chit: 12,349 06 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 352,986 (2009-ngièn)
Me̍t-thu: 28.6 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀ -khî: CET (UTC+1)

Salamanca-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Salamanca) vi-yî Sî-pân-ngà sî-phu Castilla lâu León, Sú-fú Salamanca, chúng mien-chit 12,349 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 350,000 (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]