Lie̍t-yî-tha̍t-sén

從Wikipedia來
(重定向自Lleida-sén
跳轉到: 導航搜尋
Lie̍t-yî-tha̍t-sén .
Lie̍t-yî-tha̍t-sén Khì-chì
Lie̍t-yî-tha̍t-sén Vûn-chông
Lie̍t-yî-tha̍t-sén .

Lie̍t-yî-tha̍t-sén (Sî-pân-ngà: Provincia de Lérida) he Sî-pân-ngà ke yit-sén, su̍k-yî Kâ-thai-lò-nì-â Chhṳ-chhṳ-khî. Lie̍t-yî-tha̍t-sén chhú-yî cháng-ko Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Catalonia thi-khî ke sî-phu, lâu Kit-lò-na̍p-sén, Pâ-set-lò-nâ-sén, Thap-là-kô-na̍p-sén, Sat-là-kô-sat-sén, Vùi-sṳ̂-khà-sén yî-khi̍p Fap-koet ke Andorra Kûng-koet chiap-yòng. Lie̍t-yî-tha̍t-sén 2007-ngièn ngìn-khiéu thúng-kie vi 414,015-ngìn, khì-chûng yok 30% kî-chhu chhai sén-fi Lie̍t-yî-tha̍t-sṳ. Lie̍t-yî-tha̍t-sén yû fat-tha̍t ke súi-kó sán-ngia̍p, sṳ̀n-sán thò-é lâu lî-é tén súi-kó.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]