Lérida-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lleida-sén)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lérida-sén .
Lérida-sén Khì-chì
Lérida-sén Vûn-chông
Lérida-sén .

Lérida-sén (Sî-pân-ngà: Provincia de Lérida) he Sî-pân-ngà ke yit-sén, su̍k-yî Kâ-thai-lò-nì-â Chhṳ-chhṳ-khî. Lérida-sén chhú-yî cháng-ko Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Catalonia thi-khî ke sî-phu, lâu Kit-lò-na̍p-sén, Pâ-set-lò-nâ-sén, Thap-là-kô-na̍p-sén, Sat-là-kô-sat-sén, Vùi-sṳ̂-khà-sén yî-khi̍p Fap-koet ke Andorra Kûng-koet chiap-yòng. Lérida-sén 2007-ngièn ngìn-khiéu thúng-kie vi 414,015-ngìn, khì-chûng yok 30% kî-chhu chhai sén-fi Lie̍t-yî-tha̍t-sṳ. Lérida-sén yû fat-tha̍t ke súi-kó sán-ngia̍p, sṳ̀n-sán thò-é lâu lî-é tén súi-kó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]