Pâ-set-lò-nâ-sén

從Wikipedia來
(重定向自Barcelona-sén
跳轉到: 導航搜尋
Pâ-set-lò-nâ-sén Khì-chì
Pâ-set-lò-nâ-sén Vûn-chông
Pâ-set-lò-nâ-sén .

Pâ-set-lò-nâ-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Barcelona) he Sî-pân-ngà ke khì-chûng yit sén-fun, su̍k-yî Kâ-thai-lò-nì-â chhṳ-chhṳ-khî, chhai Sî-pân-ngà ke tûng-phu, vi-yî Kâ-thai-lò-nì-â thi-khî ke chûng-phu. Pâ-set-lò-nâ-sén lâu Lie̍t-yî-tha̍t-sén, Thap-là-kô-na̍p-sén khi̍p Kit-lò-na̍p-sén chiap-yòng, tûng-lìm Thi-chûng-hói. Pâ-set-lò-nâ-sén ke sú-fú he Pâ-set-lò-nâ-sṳ, cháng-ke sén-fun yok-yû 5,529,099-ngìn kî-chhu (2011-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]