跳至內容

Castellfollit de Riubregós

Chhiùng Wikipedia lòi
Castellfollit de Riubregós.
Castellfollit de Riubregós Vûn-chông
Castellfollit de Riubregós

Castellfollit de Riubregós he Sî-pân-ngà Barcelona-sén Catalonia chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 26.21 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 184-ngìn (2012-ngièn thúng-kie).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]