Perafita

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Perafita.
Perafita.

Perafita he Sî-pân-ngà Barcelona-sén Catalunya chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 18.5 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 407-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]