Tarragona-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Caro-sân, Tarragona-sén.
Tarragona-sén Khì-chì
Tarragona-sén Vûn-chông
Tarragona-sén vi-é .

Tarragona-sén he Sî-pân-ngà ke Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî hâ-hot ke yit-ke sén, vi-yî Sî-pân-ngà tûng-pet, phîn-lìm thi-chûng-hói. Tarragona-sén chúng mien-chit vi 6,283 phìn-fông chhiên-mí, 2008-ngièn thúng-kie ngìn-khiéu he 888 895-ngìn, khì-chûng 17.4% ke ngìn-khiéu kî-chhu chhai sú-fú Tarragona sṳ-nui, sén-nui chui-ô tiám vi hói-pha̍t 1,442-mí ke Caro-sân.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sàng-chṳ́n Ngìn-khiéu
1 Tarragona 140.323
2 Reus 107.118
3 Vendrell 35.821
4 Tortosa 35.143
5 Cambrils 31.720
6 Salou 26.649
7 Valls 25.092
8 Calafell 24.265
9 Amposta 21.240
10 Vilaseca 20.866
11 San Carlos de la Rápita 15.511
12 Torredembarra 15.272
13 Cunit 12.279
14 Montroig 11.847
15 Deltebre 11.751
16 Alcanar 10.570
17 Roquetas 8.223
18 Altafulla 7.592
19 Montblanch 7.305
20 Ulldecona 7.236
21 Riudoms 6.436
22 Constantí 6.373
23 Cenia 6.179
24 Roda de Bará 6.168
25 Vandellós 5.754
26 Mora de Ebro 5.695
27 Arbós 5.469
28 Alcover 5.100

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]