Thap-là-kô-na̍p

從Wikipedia來
(重定向自Tarragona
跳轉到: 導航搜尋
Tarragona.
Tarragona Khia̍k-chhòng
Thap-là-kô-na̍p Khì-chì
Thap-là-kô-na̍p Vûn-chông

Thap-là-kô-na̍p vi-yî Sî-pân-ngà Kâ-thai-lò-nì-â Chhṳ-chhṳ-khî tûng-nàm-phu thi-chûng-hói yèn-ngan, Thap-là-kô-na̍p-sén ke sú-fú, mien-chit 64.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 260,152-ngìn (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]