Ahigal de los Aceiteros

Chhiùng Wikipedia lòi

Ahigal de los Aceiteros (Sî-pân-ngà-ngî: Ahigal de los Aceiteros), he Sî-pân-ngà Castilla lâu León Salamanca-sén ke yit-ke Sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 28 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 183 ngìn (2001-ngièn), ngìn-khiéu Me̍t-thu 7 ngìn / phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]