Salamanca

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Salamanca.
Salamanca
Salamanca Vûn-chông

Salamanca (Sî-pân-ngà-ngî: Salamanca) vi-yî Sî-pân-ngà sî-phu, he Salamanca-sén ke Sú-fú, chúng mien-chit 38.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 160,000 (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]