跳至內容

Salamanca

Chhiùng Wikipedia lòi
Salamanca.
Salamanca
Salamanca Vûn-chông

Salamanca (Sî-pân-ngà-ngî: Salamanca) vi-yî Sî-pân-ngà sî-phu, he Salamanca-sén ke Sú-fú, chúng mien-chit 38.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 160,000 (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]