Pí-li-sṳ̀

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pí-li-sṳ̀
'
Flag of Belgium.svg State Coat of Arms of Belgium.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Eendracht maakt macht
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Belgium EU Europe.png
sú-tû Brussels
Chui-thai sàng-sṳ Brussels
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fap-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Pí-li-sṳ̀-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .be
koet-chi thien-fa khî-ho +32

Pí-li-sṳ̀ he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Phi-li-si hew-leui gi giang zin-sew, gok gok thi-khi cang yiu Ho-laan, Si-baa-ngaa, Ngau-thi-li dang gok thung-zi. Na-pho-lun si-khi, Phi-li-si wui Faat-gwok yit phu-fan, Na-pho-lun yit-seh zin baai hew, Phi-li-si ping nip Ho-laan kok-thu. 1830 nen hiong Phi-li-si paau-faat thuk-lip wan-dung, cung Ho-laan thung-zi haa thuk-lip, saang wui wong-gwok. Wong-gaa heh yit go Det-gok gwui-zuk. 比利時後來幾經轉手,各個地區曾由荷蘭、勃艮地、西班牙、奧地利等國統治。拿破崙時期,比利時為法國的一部分,拿破崙一世戰敗後,比利時併入荷蘭。1830年,比利時爆發比利時獨立運動,從荷蘭統治下獨立,成為世襲君主立憲王國,並選擇了一位德國貴族。

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.


Phi-li-si heh hiong Au-zau thaai-liuk si-bak phu-fen, yi Yang-gok gaat hoi siong-mong. Bak lun wui Ho-laan, naam zip wui Faat-gok, dung-naam lam Lu-sim-baau thaai-gung-gok, dung yi Det-gok zip ngiong. Gok-thu men-zak 3.05 maan phang-fong gung-li. 比利時位於歐洲大陸西北部,與英國隔海相望。北鄰為荷蘭,南接為法國,東南臨盧森堡大公國,東與德國接壤。國土面積3.05萬平方公里。

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]