Ngò-lò-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngò-lò-sṳ̂
'
Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng-siung
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Russia 87.74494E 66.20034N.jpg
sú-tû Mo̍k-sṳ̂-khô
Chui-thai sàng-sṳ Mo̍k-sṳ̂-khô
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ngò-lò-sṳ̂-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Ngò-lò-sṳ̂-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ru
koet-chi thien-fa khî-ho +7

Ngò-lò-sṳ̂ (俄羅斯), fe̍t-chá ham-cho Lu-sî-â (露西亞), he sṳ-kie song mien-chit chui-thai ke koet-kâ, khiam-ko Êu-chû lâu Â-chû lióng-chak chû. Ngò-lò-sṳ̂ he G8 sṳ̀n-yèn-koet chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-kâu[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì