跳至內容

Kirov-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Kirov-chû Khì-chì
Kirov-chû Vûn-chông
Kirov-chû.

Kirov-chû (Ngò-ngî: Ки́ровская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Kirov-chû ke mien-chit he 120,800 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,341,312-ngìn, sú-fú Kirov. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 91.9%, Tat-tat-ngìn cham 2.8%, Mari-ngìn cham 2.3%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]