跳至內容

Tyumen-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Tyumen-chû Khì-chì
Tyumen-chû Vûn-chông
Tyumen-chû.

Tyumen-chû (Ngò-ngî: Тюме́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Ural Lièn-pâng Kón-khî. Tyumen-chû ke mien-chit he 1,435,200 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 3,395,755-ngìn, sú-fú Tyumen. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 73.3%, Tat-tat-ngìn cham 7.5%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 4.9%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]