Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Koet-khì
Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Koet-fui
Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet.

Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet (Karachay-Balkar-ngî: Къарачай-Черкес Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet mien-chit 14,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 477,859 (2010-ngièn), sú-tû Cherkessk. Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Karachay-ngìn cham ngìn-khiéu 41.0%, Cherkess-ngìn cham 11.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 31.6%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]