Dagestan Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Dagestan Khiung-fò-koet Koet-khì
Dagestan Khiung-fò-koet Koet-fui
Dagestan Khiung-fò-koet.

Dagestan Khiung-fò-koet (Avar-ngî: Дагъистаналъул Республика ; Dargin-ngî: Дагъистанес Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Dagestan Khiung-fò-koet mien-chit 50,300 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,910,249 (2010-ngièn), sú-tû Makhachkala. Dagestan Khiung-fò-koet Avar-ngìn cham ngìn-khiéu 29.4%, Dargin-ngìn cham 17.0%,Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 3.6%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]