跳至內容

Ryazan-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Ryazan-chû Khì-chì
Ryazan-chû Vûn-chông
Sverdlovsk-chû.

Ryazan-chû (Ngò-ngî: Ряза́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Ryazan-chû ke mien-chit he 39,600 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,154,114-ngìn, sú-fú Ryazan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 95.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.8%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]