跳至內容

Buryatia Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Buryatia Khiung-fò-koet Koet-khì
Buryatia Khiung-fò-koet Koet-fui
Buryatia Khiung-fò-koet.

Buryatia Khiung-fò-koet (Buryat-ngî: Буряад Улас) he Ngò-lò-sṳ̂ ke yit-ke Chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet, khì kôn-fông ngî-ngièn vi Buryat-ngî lâu Ngò-lò-sṳ̂-ngî. Mien-chit 351,300 phìn-fông kûng-lî, sú-tû vi Vû-làn Vû-tet, chhung-yeu sàng-sṳ yû Khap-khiet-thù tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]