Tuva Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Tuva Khiung-fò-koet Koet-khì
Tuva Khiung-fò-koet Koet-fui
Tuva Khiung-fò-koet.

Tuva Khiung-fò-koet (Tuva-ngî: Тыва Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pak-li-â- Lièn-pâng Kón-khî. Tuva Khiung-fò-koet mien-chit 170,500 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 305,510 (2002-ngièn), sú-tû Khiet-chṳ-le̍t. Tuva Khiung-fò-koet Tuva-ngìn cham ngìn-khiéu 77%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 20.1%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]