Komi Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Komi Khiung-fò-koet Koet-khì
Komi Khiung-fò-koet Koet-fui
Komi Khiung-fò-koet.

Komi Khiung-fò-koet (Komi-ngî: Коми Республика ) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Komi Khiung-fò-koet mien-chit 415,900 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 901,189 (2010-ngièn), sú-tû Syktyvkar. Komi Khiung-fò-koet Komi-ngìn cham ngìn-khiéu 23.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 65.1%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]