跳至內容

Yù-thai Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Yù-thai Chhṳ-chhṳ-chû khì-è
Yù-thai Chhṳ-chhṳ-chû vûn-chông
Yù-thai Chhṳ-chhṳ-chû.

Yù-thai Chhṳ-chhṳ-chû (猶太自治州, Yiddish-ngî: ייִדישער אױטאָנאָמע געגנט) he Ngò-lò-sṳ̂ vì-yit ke Chhṳ-chhṳ-chû, su̍k-yî Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî. Mien-chit 36,000 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu vi 176,558-ngìn (2010-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà). Yù-thai-ngìn chṳ́-yû 1,628-ngìn, cham chúng ngìn-khiéu ke 1.0%, khì-thâ he Ngò-lò-sṳ̂-chhu̍k, Vû-khiet-làn-chhu̍k tén mìn-chhu̍k. Sú-fú Birobidzhan. Hì-hèu su-tó kui-fûng lâu Sî-pak-li-â hòn-liù yáng-hióng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]