Mo̍k-sṳ̂-khô-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Mo̍k-sṳ̂-khô-chû Khì-chì
Mo̍k-sṳ̂-khô-chû Vûn-chông
Mo̍k-sṳ̂-khô-chû.

Mo̍k-sṳ̂-khô-chû (Ngò-ngî: Моско́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Mo̍k-sṳ̂-khô-chû ke mien-chit he 45,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 7,095,120-ngìn, sú-fú Mo̍k-sṳ̂-khô. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 91.4%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.4%.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]