跳至內容

Chuvash Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Chuvash Khiung-fò-koet Koet-khì
Chuvash Khiung-fò-koet Koet-fui
Chuvash Khiung-fò-koet.

Chuvash Khiung-fò-koet (Chuvash-ngî: Чăваш Республики) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Chuvash Khiung-fò-koet mien-chit 18,300 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,251,619 (2010-ngièn), sú-tû Cheboksary. Chuvash Khiung-fò-koet Chuvash-ngìn cham ngìn-khiéu 67.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 26.9%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]