跳至內容

Chuvash-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Chuvash-ngî (Чăвашла; /ˈʧu.Vaʃ/) he Chuvash-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, su̍k-yî Altai Ngî-hì Turk Ngî-chhu̍k Oghur Ngî-kî, yì-chhiâ he Oghur Ngî-kî chûng kiùn yû ke hàn chhai sṳ́-yung chûng ke ngî-ngièn. Liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-khiéu tû vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ chûng-phu, Ural Sân-mak yî sî ke thi-fông, pâu-koat yû Chuvash Khiung-fò-koet, Tatarstan Khiung-fò-koet, Bashkortostan Khiung-fò-koet, Samara-chû, Orenburg-chû khi̍p Ulyanovsk-chû tén thi. Chhai Chuvash Khiung-fò-koet hióng yû kôn-fông ngî-ngièn ke thi-vi. Hien-sṳ̀ ngî-ngièn ngìn-khiéu kû-kie yok 200 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chuvash-ngî Wikipedia