Orenburg-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Orenburg-chû Khì-chì
Orenburg-chû Vûn-chông
Orenburg-chû.

Orenburg-chû (Ngò-ngî: Оренбу́ргская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Orenburg-chû ke mien-chit he 124,000 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,033,072-ngìn, sú-fú Orenburg. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 75.9%, Tat-tat-ngìn cham 7.6%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]