跳至內容

Orenburg-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Orenburg-chû Khì-chì
Orenburg-chû Vûn-chông
Orenburg-chû.

Orenburg-chû (Ngò-ngî: Оренбу́ргская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Orenburg-chû ke mien-chit he 124,000 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,033,072-ngìn, sú-fú Orenburg. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 75.9%, Tat-tat-ngìn cham 7.6%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.5%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]