跳至內容

Volgograd-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Volgograd-chû Khì-chì
Volgograd-chû Vûn-chông
Volgograd-chû.

Volgograd-chû (Ngò-ngî: Волгогра́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Volgograd-chû ke mien-chit he 113,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,610,161-ngìn, sú-fú Volgograd. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 90.6%, Hâ-sat-khiet-chhu̍k cham 1.8%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.4%.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]