Mari El Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mari El Khiung-fò-koet Koet-khì
Mari El Khiung-fò-koet Koet-fui
Mari El Khiung-fò-koet.

Mari El Khiung-fò-koet (Mari-ngî: Марий Эл Республик) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Mari El Khiung-fò-koet mien-chit 23,200 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 696,459 (2010-ngièn), sú-tû Yoshkar-Ola. Mari El Khiung-fò-koet Mari-ngìn cham ngìn-khiéu 43.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 47.4%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]