Udmurtia Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Udmurtia Khiung-fò-koet Koet-khì
Udmurtia Khiung-fò-koet Koet-fui
Udmurtia Khiung-fò-koet.

Udmurtia Khiung-fò-koet (Udmurt-ngî: Удмурт Элькун) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Udmurtia Khiung-fò-koet mien-chit 42,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,521,420 (2010-ngièn), sú-tû Izhevsk. Udmurtia Khiung-fò-koet Udmurt-ngìn cham ngìn-khiéu 28.0%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 62.2%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]