跳至內容

Sakhalin-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Sakhalin-chû Khì-chì
Sakhalin-chû Vûn-chông
Sakhalin-chû.

Sakhalin-chû (Ngò-ngî: Сахали́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Yén-yûng Lièn-pâng Kón-khî. Sakhalin-chû ke mien-chit he 87,100 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 497,973-ngìn, sú-fú Yuzhno-Sakhalinsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 86.5%, Hòn-koet-ngìn cham 5.3%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.6%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]